Shop

Bohemian Kilim Rug 781,

Med Kilim Rugs
$765.00

Bohemian Kilim 780,

Med Kilim Rugs
$795.00

handmade kilim 777,

Med Kilim Rugs
$495.00

Kilim rug, 755, Red Kilim rug

Med Kilim Rugs
$495.00

Kilim rug, 753, Red Kilim rug

Med Kilim Rugs
$385.00