Shop

Kilim rug, 749, Soumak kilim rug

Small Kilim rugs
$295.00

Kilim rug, 742, Muted rug

Small Kilim rugs
$265.00

Kilim rug, 739, Soumak kilim rug

Small Kilim rugs
$295.00